หนังสือขายดี

IoT เบื้องต้นบน NodeMCU

รายละเอียด :

https://tpabook.com/product/t2204-iot-nodemcu/

ผู้แต่ง : ผศ.ดอนสัน ปงผาบ, ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย, ผศ. ดร.พีรพล จันทร์หอม

ผู้แปล : –

ISBN : 978-974-443-8317

จำนวนหน้า : 192 หน้า

ราคา : 250 บาท

ปีที่พิมพ์ : 2565

คำแนะนำ

แนะนำการเชื่อมต่อ NodeMCU ESP8266 กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต การเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ และตอนท้ายเป็นการประยุกต์ IoT โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk และการแจ้งเตือนปริมาณฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน LINE

คู่มือการสร้างโซล่าร์ชาร์จเจอร์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคริสตอลไลน์

ต้นแบบโซล่าร์โฮมชนิดคริสตอลไลน์ สำหรับต้นแบบที่ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคริสตอลไลน์ เนื่องจากโซล่าร์เซลล์ชนิดนี้มีแรงดันการทำงานที่ต่ำ (ประมาณ 17 โวลท์) ซึ่งใกล้เคียงกับแรงดันของแบตเตอรี่ (10.5-14.7 โวลท์) ทำให้สามารถตัดการใช้วงจรแปลงผันกำลังงานออกไปได้โดยที่ประสิทธิภาพการใช้กำลังงานยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีข้อดีที่มีส่วนประกอบที่น้อยชิ้น ต้นทุนต่ำ ทนทาน มีความเชื่อถือได้สูงและง่ายในการดูแลบำรุงรักษา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พื้นฐานความรู้วงจรแปลงผันกำลังงาน

วงจรแปลงผันกำลังงาน (Power Conversion Circuits) วงจรแปลงผันกำลังงานมีหน้าที่ในการแปลงรูปแบบของกระแสหรือแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานโดยวงจรแปลงผันกำลังงานนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่สามารถสรุปหน้าที่หลักๆ ของวงจรแปลงผันกำลังงานได้เป็นสี่อย่างคือ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พื้นฐานความรู้คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์

คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือPhotovoltaic) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า โดยคุณสมบัติทางไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขาออกของเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเข้มของแสงอาทิตย์และอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาทำให้ระดับกำลังงานที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันและยังมีความไม่เป็นเชิงเส้นที่สูง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก